Riktlinjer för användandet av Sveriges Radios varumärken

Sveriges Radios varumärken (inklusive logotyper och typsnitt) är Sveriges Radios immateriella rättigheter som är viktiga och värdefulla tillgångar i bolaget. Om dessa varumärken ska användas av andra än Sveriges Radio får det utan undantag endast ske med Sveriges Radios uttryckliga godkännande och alltid enligt dessa riktlinjer.

Sveriges Radios varumärken måste användas korrekt. Följ dessa riktlinjer för hur du använder Sveriges Radios varumärken korrekt i alla tjänster, kommunikation, dokument och elektroniska meddelanden.

Till Sveriges Radios registrerade varumärken hör bland annat: Sveriges Radio, P1, P2, P3, P4, Ekot, Radiosporten samt radioprogram som Kvällspasset och Sommar liksom begreppen Sommarpratare och Sommarvärd.

Övergripande riktlinjer

• Sveriges Radio ska alltid tillfrågas innan marknadsföring och kommunikationsinsatser med Sveriges Radios varumärken sker.

• Sveriges Radio är ett icke kommersiellt reklamfritt public servicebolag och ska uppfattas som sådant när varumärket används.

• Vid användning av logotyper och typsnitt ska Sveriges Radios grafiska profil följas.

• Sveriges Radio ska i skrift presenteras med hela namnet och skrivs med versal på vart och ett av orden. Det görs då ”Sveriges radio” (med gement r) skulle kunna tolkas som ”allt radioutbud i Sverige”. Skrivsättet Sveriges Radio förtydligar att det rör sig om ett namn.

• Radiokanalers namn skrivs före Sveriges Radio (t.ex. ”P1 Sveriges Radio”). P4 skrivs före de lokala kanalernas områdesnamn (t.ex. ”P4 Blekinge”).

• Om du är intresserad av att få en licens för att använda Sveriges Radios varumärken, kontakta varumärkesansvarig (se under ”Frågor och kontakt”).

Godkänd användning

• Användning av Sveriges Radio-varumärken kräver tillstånd från Sveriges Radio.

• Att använda Sveriges Radios öppna API räknas som tillstånd till användning av Sveriges Radios varumärken på följande sätt; det ska tydligt framgå att innehållet kommer från Sveriges Radio. Därför får man använda Sveriges Radios varumärken där de finns i API:t, det vill säga tillsammans med respektive kanal, program, podd eller dylikt. Sveriges Radios varumärken får inte användas på annat sätt.

• Den som använder sig av Sveriges Radios API måste också följa reglerna på denna sida.

Ej godkänd användning av Sveriges Radios varumärken

• Det är inte godkänt att använda Sveriges Radios varumärken utan tillstånd.

• Det är inte godkänt att skapa nya versioner av Sveriges Radios logotyper eller typsnitt, det är inte heller godkänt att manipulera eller förändra logotyper eller typsnitt.

• Annans användning av Sveriges Radios varumärken får ej ske på ett sätt som riskerar att sammanblanda Sveriges Radio med annan avsändare av produkter eller tjänster.

• Det är inte tillåtet att använda Sveriges Radios varumärken i ett sammanhang där det uppfattas som att Sveriges Radio rekommenderar en vara, tjänst eller företag.

• Din användning av varumärket får inte ge intryck av att du är en samarbetspartner eller licensierad användare om så inte är fallet.

• Du får inte använda eller registrera produktnamn, företagsnamn, varumärken, handelsnamn, domännamn, konton eller profiler på sociala medier eller någon annan beteckning som innehåller våra varumärken eller som är förväxlingsbara med Sveriges Radios varumärken.

• Om du av någon anledning tror att Sveriges Radios varumärken används utan tillstånd, vänligen kontakta varumärkesansvarig på Sveriges Radio (se nedan).

Frågor och kontakt

Om du vill söka tillstånd till användning av Sveriges Radios varumärken, har några frågor om dem, vår grafiska profil eller vår kommunikation är du varmt välkommen att kontakta varumärkesansvarig Johan Ljungström.