Veckans medienyheter

Ris och ros till mediernas Coronabevakning

Medieforskarna Marina Ghersetti och Tomas Odén har på uppdrag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap studerat svenska mediers Coronabevakning och ger nu både ros och ris. Enligt studien får bevakningen högt betyg av nyhetskonsumenterna, men det stora fokuset på att vidareförmedla myndigheternas information väcker enligt forskarna frågan om medierna citat: “i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker.”