Bibliotek

Risk att biblioteken inte klarar sitt demokratiska uppdrag

1:59 min
  • Det finns risk att biblioteken inte klarar det demokratiska uppdraget i och med kravet som näthandelsbokhandeln Adlibris ställt om att förlagen som säljer via dem ska använda sig av en extern distributör.

  • De allra flesta biblioteken använder sig av Adlibris som huvudleverantör och kravet kan göra att det blir dyrare och mer jobb för biblioteken.
  • "Att man inte kan få tag i den smala litteraturen är ett demokratiskt problem för oss," säger Anders Nylander som är kultur-och bibliotekschef i Sölvesborg.