Skolan

Risk att fler elever går ut med ofullständiga betyg

1:03 min
  • I Ronneby ser kommunen en risk för att fler elever går ut gymnasiet med ofullständiga slutbetyg. Det har kommunen svarat i TV4-nyheternas enkät.
  • Mer än hälften av landets kommuner har svarat likadant och enligt Ronny Mattsson, gymnasiechef i Ronneby, har den digitala undervisningen inneburit att många elever har tappar kunskap i vissa ämnen, exempelvis matematik.
  • "Vi har satsat en hel del på extra undervisning och omprov för att kompensera för kunskapstappet", säger Ronny Mattsson.