Skärpta terrorlagar

”Risk att personer kommer till Sverige för att undgå straff”

2:04 min
  • Att andra EU-länder har mer långtgående terrorlagar än Sverige riskerar att skapa en situation där personer kommer till Sverige för att undvika straff i andra länder, och i viss mån kan det redan vara så.
  • Det säger Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, enligt honom är det angeläget att de svenska terrorlagarna skärps, så att de är mer lika de som finns i andra EU-länder.
  • Som Ekot rapporterat har ingen i Sverige åtalats eller dömts enligt den lag som kom för ett år sedan och kriminaliserar olika former av samröre med en terroristorganisation.