ASTRA ZENECAS VACCIN

Risk för allvarliga vaccinbiverkningar störst för unga vuxna

1:51 min

Risken att drabbas av de allvarliga men mycket sällsynta biverkningarna som kopplats till Astra Zenecas coronavaccin är enligt tillgängliga data högre ju yngre man är. Det bekräftar nu Folkhälsomyndigheten som rättar sitt uttalande från tidigare i veckan.

Folkhälsomyndigheten beslutade ju i veckan att hålla fast vid sin rekommendation om en åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas coronavaccin. Detta med tanke på de allvarliga men mycket sällsynta biverkningar som kopplats till vaccinet och som främst drabbat personer under 65 år.

På tisdagens presskonferens sa statsepidemiolog Anders Tegnell att risken för sådana biverkningar är störst i 40- till 50-årsåldern. Men nu rättar han sig:

– Det handlade inte om att det var just den här gruppen som hade högst risk, utan vad jag menade att säga är att den stora risken låg under 55 år. Men den är ju större ju yngre man är. Men man måste vara väldigt försiktig med siffrorna när man kommer ner i åldrarna, för där är det väldigt få som är vaccinerade, säger Anders Tegnell.

Enligt data från Storbritannien är risken att drabbas av blodproppar och koagulationsrubbningar i blodet efter vaccinering med Astra Zenecas coronavaccin större ju yngre man är, ända ner till åldersgruppen 20 till 29 år då risken är 1,1 fall på 100 000 vaccinerade.

Men siffrorna är osäkra eftersom det rör sig om så få fall – endast tre dödsfall under 30 år fram till slutet av mars. Och även om den här risken bara tycks vara hälften så stor för 40- till 49-åringar, är det svårt att sätta gränsen för vem som ska erbjudas Astra Zeneca-vaccinet, säger Anders Tegnell.

– Ja, och var man gör en sådan här cut-off, det är ju jättesvårt. Det är ofta bra att välja en åldersnivå som man använder till annat, så att den är lättförståelig. Och 65 är bra för det är en åldersnivå där väldigt mycket ändras. Det finns ju ingenstans där det här ändrar sig radikalt, utan det är ju en skala, med sjunkande risk ju äldre man blir, säger Anders Tegnell.