TONGA

Risk för covidsmitta försvårar hjälpinsatser till Tonga

1:56 min
  • Hjälpbehovet i Stillahavsnationen Tonga är stort. Så gott som hela önationen har täckts av ett tjockt lager aska från vulkanen efter utbrottet.

  • Många drabbade har drabbats av posttraumatisk stress efter naturkatastrofen och behöver nu stöd.

  • Hjälpinsatserna försvåras eftersom leveranserna måste ske utan kontakt med någon i land. Det för att undvika spridning av covid-19 till Tonga som är ett av få länder i världen som för närvarande är fritt från smitta. “Om covidsmitta skulle komma i landet blir det att bli en katastrof”, säger Ofa Guttenbeil-Likiliki vid Tongas kriscentrum för kvinnor och barn.