AVGÅNGSVEDERLAG

Efter kritik mot avgångsvederlag – Robert Hamberg: "Det är en trygghet"

1:53 min
  • Flera lyssnare har reagerat på den sparkade regiondirektören Hans Svenssons avgångsvederlag på drygt 2 miljoner kronor: "De som tillsätter nästa direktör utan något sådant här, växer i mina ögon" skriver lyssnaren Erik.

  • "Vill man locka en väldigt kompentent person att leda en komplex organisation där du från en dag till en annan kan förlora ditt jobb ,då behövs det också någon form av trygghet", säger Robert Hamberg, moderat och regionstyrelsens 1:a vice ordförande. 

  • Han menar också att om en direktör skulle lyda under ordinarie anställningsskydd skulle kostnaden i slutändan bli densamma: "Då skulle man inte kunna avskeda en direktör om det inte finns en juridisk grund för det", säger han.