biffens klimatpåverkan

Rödalger minskar biffdjurs metanutsläpp med över 80 procent

1:08 min

Att ge biffdjur rödalger som fodertillskott kan minska deras utsläpp av växthusgasen metan med över 80 procent.

Världens nötkreatur står för en betydande del av utsläppen av växthusgasen metan. Men om man ger biffdjur kosttillskott i form av en tropisk rödalg, så minskar mängden metan som de rapar ut med över 80 procent, utan att köttet får sämre smak. Det har forskare i USA och Australien kommit fram till i en ny studie, där de har följt 21 stutar, alltså kastrerade tjurar, över fem månaders tid.

Sophie Krizsan är docent i husdjursvetenskap på SLU, och hon är inte överraskad över resultaten, men ser också utmaningarna med att få en stor klimateffekt på det här sättet.

– Svårigheten är väl att skala upp en produktion utav en tropisk rödalg så att det ska räcka till alla mjölkkor och köttdjur, säger Sophie Krizsan.

Det behövs även mer forskning för att ta reda på den totala klimatnyttan av att ge rödalger till nötkreatur, särskilt med tanke på energiåtgången i att odla, frystorka och transportera den här rödalgen.

Källa:
B.M. Roque et al. "Red seaweed (Asparagopsis taxiformis) supplementation reduces enteric methane by over 80 percent in beef steers". Plos One, 17 mars 2021. Doi: 10.1371/journal.pone.0247820