Coronapandemin

Rökning ökar risken för allvarlig covid-19 enligt studie

2:00 min

Rökningens effekt på covid-19 var under förra våren en debatterad fråga. Men flera studier visar nu att rökning är en riskfaktor.

Det är en inte särskilt förvånande men viktig slutsats, säger Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala Universitet.

– Det har ju varit en viss förvirring kring det här med rökning och covid. Så jag tycker att det är väldigt bra att vi nu får en tydligare bild av hur det verkligen ser ut, säger Christer Janson.

Rökning i sig ses i dag inte som en riskfaktor för covid-19 utan kopplas till flera andra risksjukdomar, som KOL eller hjärt- och kärlsjukdomar. Men amerikanska forskare, som i en ny studie följt upp 7000 personer som testat positivt för covid-19, menar nu att mängden rökning under livet är en enskild riskfaktor för att få allvarlig covid-19.

– Vad den här studien visar ganska tydligt är att ju mer de här personerna har rökt under hela livet, desto större risk har de att behöva sjukhusvård, att hamna på intensiven och att dö med covid-19, säger Christer Janson.

Mängden rökning påverkar alltså risken för att utveckla en allvarlig covid-19-sjukdom, om man blir smittad.

Men det har också funnits spekulationer om att rökning skulle kunna ha en skyddande effekt mot att bli smittad. Tidigt i pandemin kom nämligen rapporter från flera länder, bland annat Kina, USA och Italien, som visade att rökare var underrepresenterade bland dem som vårdades på sjukhus för covid-19.

Men även de här teorierna har motbevisats, berättar Christer Janson. Bland annat av en stor brittisk studie där man också utgått ifrån positiva PCR-test i stället för patienter på sjukhus:

– Och då såg man att det var ungefär 40 procent större risk att en rökare får covid-19 än en icke-rökare. Så med covid-19 verkar det vara som det är med nästan alla andra infektiösa sjukdomar – att man har en sämre förmåga att ta hand om ett respiratoriskt virus om man är rökare än om man inte är rökare, säger Christer Janson.