WAGNERGRUPPEN

Ryska legosoldater i Mali kan påskynda svenskt tillbakadragande

2:01 min
  • Utvecklingen i Mali där legosoldater från ryska Wagnergruppen nu är på plats är väldigt allvarlig, enligt regering och oppositionspartier.

  • Sverige har 350 soldater i Mali och resultatet kan nu bli att de svenska förbanden dras tillbaka snabbare än tänkt.

  • Att militärregimen skjutit fram de planerade valen minskar stödet i riksdagen för fortsatta insatser än mer.

"Det är mycket, mycket oroande uppgifter som vi följer väldigt nära. Det kan också få konsekvenser naturligtvis för vårt engagemang och det här har vi  också nära diskussioner och information om med riksdagen", säger utrikesminister Ann Linde.

Sverige har i dag ungefär 220 soldater i Mali inom den FN-ledda Minusmastyrkan som ska stabilisera landet och främja demokrati samt fram till mars 150 soldater i franskledda Takuba.

Riksdagen var i höstas enig om att det är oacceptabelt om ryska legosoldater kommer till Mali för att hjälpa militärjunta som styr landet. Och nu bekräftar franska källor för Ekot att Wagnergruppen som anklagats för övergrepp i flera länder finns i Timbuktu och Bamako.

Regeringen har tidigare sagt att den svenska Minusmainsatsen ska vara avvecklad halvårsskiftet 2024. Sverigedemokraterna föreslår nu ett omedelbart svenskt tillbakadragande.

"Det är djupt oroväckande och vi har tidigare uttalat att skulle så ske att Wagnergruppens legsoldater finns på plats så ska de svenska väpnade styrkorna dras tillbaka", säger riksdagsledamoten Aron Emilsson.

Utrikesminister Linde menar att ett tillbakadragande måste samordnas med exempelvis andra europeiska länder på plats så att inte kaoset i Afghanistan återupprepas. Partier som Centern och Moderaterna håller med, men tillbakadragandet bör ändå ske snart enligt centerns Kerstin Lundgren:

"Regeringen måste agera för att avsluta vår närvaro på grund av Wagners närvaro."

Det politiska stödet för insatser i Mali försämras ännu mer av att militärregimen beslutat att skjuta årets planerade val fem år framåt i tiden.

"Det gör ju också att hela idén om att försöka stärka och bygga upp demokratin, den har ju totalt fallit sönder", säger moderaten Hans Wallmark, vice ordförande i utrikesutskottet.