"Inget jag vill stå bakom"

S-ledamöter går emot regeringens nya migrationslag

1:58 min
  • Flera av Socialdemokraternas riksdagsledamöter kritiserar nu regeringens förslag till ny migrationslag – och har till och med valt att reservera sig i riksdagsgruppen, något som är ovanligt.
  • "Det läge vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom", säger Thomas Hammarberg (S). 
  • Regeringens förslag innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel.

– Jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom, helt enkelt, därför att det leder åt fel håll. Och det sätter också ett väldigt dåligt exempel internationellt, säger riksdagsledamoten Thomas Hammarberg (S), som tidigare var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

För ett par veckor sedan presenterade regeringen det omdebatterade förslaget till ny migrationslag, som ska införas i juli. Det innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd - inte permanenta - blir huvudregel och att det införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Men förslaget har mött motstånd i Socialdemokraternas riksdagsgrupp, kan Ekot berätta. Flera ledamöter är så kritiska att de har reserverat sig mot regeringens lagrådsremiss, något som inte hör till vanligheterna.

"Att reservera mig i riksdagsgruppen är inget som jag gör lättvindigt, men för mig finns i den här frågan inget annat sätt", skriver till exempel Elin Lundgren.

Regeringens förslag strider mot Socialdemokraternas egna kongressbeslut från 2017, anser riksdagsledamoten Magnus Manhammar. Då beslutade partiet att Sveriges migrationspolitik inte väsentligt ska skilja sig från andra EU-länders, säger han.

– Och det förslag som ligger här nu, det skiljer sig väsentligen både när det gäller möjligheten till familjeåterförening och längden på uppehållstillstånden och det skiljer sig på ett negativt sätt, det vill säga, vi kommer att ha en sämre lagstiftning för de asylsökande.

Även riksdagskollegan Thomas Hammarberg vänder sig mot övergången till tillfälliga uppehållstillstånd.

– Att de ska gå i osäkerhet om de övertaget får stanna kvar i landet, försvårar naturligtvis integrationen, säger han.

Annelie Karlsson, som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, håller inte med om att migrationsförslagen går emot partiets kongressbeslut.

– Däremot är det ju så att vi går mot en mer restriktiv migrationspolitik, och jag har respekt för att det finns de som inte gillar den riktningen som det har tagit.