Så fick apkoppor fäste bland bögar och bisexuella män

11 min

– Man blir ofta illa tvungen att hitta en tillfällig sexpartner. Det är lite den kulturen som vuxit fram.

Isac, 24 år sitter på en stimmig uteservering på en av Stockholms gaybarer under en vajande regnbågsflagga. Han är bög och tillhör alltså gruppen män som har sex med män, den grupp där apkoppsviruset idag sprids snabbt.

Apkoppor smittar genom nära hudkontakt och det är därför lätt att de sprids via sex. Anders Sönnerborg, professor virologi berättar att apkoppsviruset har funnits en längre tid i Afrika, men av en slump kom det in i gruppen män som har sex med män i Europa, och där kunde det plötsligt få stor spridning.

– Det är för att man har många nära kontakter, sexuella kontakter. Det underlättar spridningen avsevärt, säger Anders Sönnerborg.

Det är inte bara en fördom att homo- och bisexuella män har fler sexpartners. I en amerikansk studie från 2012 var det 50 % vanligare bland 18-24-åriga män som har sex med män att ha haft en ny sexpartner det senaste året än bland heterokillar, och bland 35-39-åringar var det mer än tre gånger så vanligt.

Men vad beror det på? Varför har män som har sex med män fler sexpartners? Jack Lukkerz som är sexolog och forskare, säger att det bland annat beror på att homo- och bisexualitet inte är lika accepterat i samhället som heterosexualitet och att många därför söker sig till platser där man kan leva ut sin sexualitet i det fördolda.

– Där kan vi ge oss hän och unna oss en sexualitet på ett ganska hämningsfritt sätt, säger Jack Lukkerz.

Men Isac tycker att det är fel om män som har sex med män som grupp anklagas för att sprida viruset.

– Att lägga ansvaret på en hel samhällsgrupp, det blir liksom på gränsen till diskriminering. Ska inte vi få ligga nu för att det finns en smittsam sjukdom?

I reportaget medverkar också Isacs vänner Josef och Deon.