SOCIALTJÄNSTEN

Så fungerar en orosanmälan: "Bättre en anmälan för mycket än en för lite"

1:48 min
  • Antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa till Socialtjänsten i Östersunds kommun har nästan fördubblats sedan år 2015.

  • Helén Blomé som undervisar på Mittuniversitetets socionomprogram hur det fungerar när man gör en orosanmälan: "Du behöver inte veta att ett barn far illa. Det räcker att du har en misstanke", säger hon.

  • "Bättre att göra en anmälan för mycket än en för lite", säger Helén Blomé.