SAMVERKAN

Så har Botkyrka mer än halverat antalet bilbränder

1:01 min
  • Bilbränder är ett återkommande problem i stadsbilden men i Botkyrka har kommunen fått ner antalet bränder från drygt 70 till 30 bränder på tre år.
  • En förklaring är ett tätare samarbete mellan polis, kommunen, räddningstjänsten och andra myndigheter.
  • "¨Vi har effektiviserat vårt arbete, och vi försöker även öka kunskapen hos allmänheten om vad bedrägerier kostar", säger närpolis Martin Lazar.