Så har rekordåren påverkat unga vuxna – del 3

10 min
  • Den ekonomiska utvecklingen under 2000-talet fram tills nu har varit exceptionell, med stora börsuppgångar och ständigt stigande bostadspriser. Hur har det påverkat förutsättningarna och attityderna hos de unga som är på väg in i vuxenlivet?

  • Den frågan ställer vi oss i Plånbokens sommarserie, som nu repriseras.

  • I den tredje och sista delen handlar det om jobben. Hur har rekordåren påverkat arbetsmarknaden för de unga?

    I reportaget hörs Anders Forslund, professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare på IFAU och Per Kristensson, föreståndare för Centrum för konsumtionsforskning vid Karlstad universitet.