KLIMATET

Så ska Umeå Energi sänka sina utsläpp från Dåva Kraftvärmeverk

1:20 min
  • En av Umeå kommuns stora utsläppare av koldioxid är Dåva kraftvärmeverk där man bränner sopor för att göra värme och el.

  • Ett sätt att minska utsläppen är att göra det enklare för hushållen att sortera soporna bättre, det säger Åsa Benckert, på Umeå Energi.

  • Umeå Energi jobbar samtidigt på att ta fram tekniker för att fånga upp koldioxid.