MÖRKA KRAFTER

Så kan black metal göra svenska skolan bättre

1:59 min
  • Musikundervisningen i skolan kan lära av black metal för att nå unga människor att uttrycka starka känslor genom musik.
  • Ketil Thorgersen, som forskat om black metal-rörelsen och utbildar lärare i musikpedagogik, har tillsammans med forskarkollegan Thomas von Wachenfeldt undersökt vad som lockar unga att spela black metal.
  •  ”Musiken används för att bearbeta jobbiga känslor” säger Ketil Thorgersen.