energieffektivisering

Så kan el från solceller bättre tas tillvara i villor

0:41 min

Energiförlusterna för el från solceller kan minskas med nästan 30 procent i en villa genom att behålla elen som likström hela vägen.

När elektricitet överförs från solelanläggningar till byggnader där elen ska användas, går en del av elen förlorad. Det händer bland annat när likströmmen som genereras omvandlas till växelström innan den skickas vidare, och när den återigen omvandlas till likström för att kunna användas i våra bostäder.

Enligt en ny studie från forskningsinstitutet RISE kan energiförlusterna minskas med nästan 30 procent i en villa, om man undviker att omvandla elen till växelström med hjälp av ett internt likströmssystem. Det skriver RISE i ett pressmeddelande.