SKOLOR

Så kan skolorna på Rosenholm flyttas runt

0:40 min
  • Nu presenterar Karlskrona kommun ett förslag på en lösning för hur skolorna ska flyttas om på Rosenholm. Friskolorna Piggelinen och Innovitaskolan, tidigare Galären, huserar nu i lokaler vars bygglov löper ut etappvis med början den 31 december 2022.

  • Enligt kommunen är nu en lösning föreslagen där de båda skolorna ska kunna flytta till andra , permanenta, lokaler på Rosenholmsområdet. Fastighetsägaren ska nu tillsammans med de båda skolorna ta ställning till förslaget.

  • För Rosenholmsskolan, Rosenholms förskola och Arenaskolan är planen att man ska stanna kvar i befintliga lokaler.