SVENSK EKONOMI

Så mycket tjänar staten när pensionsåldern höjs 2023

2:01 min
  • Höjningen av åldersgränserna i pensionssystemet 2023 påverkar inte bara hur mycket framtidens pensionärer kommer få i plånboken.
  • Statens budget förstärks dessutom med ungefär fem miljarder kronor om året då utgifterna minskar och ekonomin väntas växa då fler arbetar längre.
  • “Det är väl aldrig fel om man har medel att använda på ett annorlunda sätt”, säger Kristdemokraternas pensionsförhandlare Hans Eklind.

I dag kan de som haft låg lön eller jobbat begränsad tid ta ut garantipension från 65 års ålder. Men enligt förslaget regeringen ska lägga fram senare i höst höjs gränsen i till 66 år 2023 liksom gränsen för när de med låg pension kan få bostadstillägg.

Det här innebär en besparing för staten och då effekten väntas bli att fler jobbar längre så ökar statens och kommunernas inkomster.

Slutresultatet blir en stärkt offentlig ekonomi med ungefär fem miljarder då kostnaderna samtidigt ökar för sjukförsäkring och a-kassa då de kommer kunna tas ut ett år till.

I höst är det också tänkt att förslaget om att minska antalet fonder i premiepensionssystemet rejält, till kanske 150-200 stycken, ska läggas fram. Fonderna ska väljas ut av en myndighet för att garantera att de är säkra och bra.

Regeringen och de borgerliga partierna i pensionsgruppen diskuterar fortfarande de sista detaljerna, exempelvis hur enkelt det ska vara för spararna att kunna välja bland fonderna.