FÖRLOSSNINGEN

Så ska födande få bättre hjälp på sommaren

1:19 min
  • Sommaren är högsäsong på förlossningen, samtidigt som semestrarna infaller.

  • Men i och med en förändring av barnmorskeutbildningen räknar förlossningen med att kunna förstärka sommarbemanningen.

  • "Barnmorskorna blir färdiga i januari och då hinner de bli lite varma i kläderna inför sommaren som är vår högsäsong", säger Päivi Karmakar, enhetschef på förlossningen i Västerås.