Pandemilagen

Så ska Länsstyrelsen Skåne hejda trängseln

1:50 min
  • Länsstyrelsen Skåne hoppas kunna kartlägga "hotspots" där risken för trängsel är stor och då också behovet av tillsyn, det är något som enheten för pandemitillsyn just nu arbetar med.
  • Data som rapporteras in från kommuner, näringslivet och etablerade databaser kommer sammanställas. 
  • "På så vis hoppas vi kunna hitta områdena där vi gör mest nytta", säger Paula Hultgren, samordnare av fältgruppen i enheten för pandemitillsyn på Länsstyrelsen Skåne.