Bidrag

Så ska mångmiljonbidrag förhindra jordskred vid Göta älv

0:29 min
  • Nu ska risken för skred i Göta älvdalen försöka hindras.
  • Statens geotekniska institut, SGI, ger 92 miljoner kronor i statliga bidrag till kommunerna Vänersborg, Ale och Göteborg för fyra förebyggande projekt.
  • Ett skred skulle kunna sprida föroreningar i älven och skapa stora problem för dricksvattenförsörjningen i regionen.