Så ska samhället fånga upp unga hemmasittare

12 min
  • Ca 150 000 i åldern 16-29 år i Sverige lever i dag i utanförskap, då de varken studerar
    eller arbetar.

  • Bakom siffrorna står en heterogen grupp där alla har olika behov för att ta sig upp.

  • Men Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor, MUCF, kommer i dag
    på uppdrag av regeringen med en rapport som ska hitta lösningar på problemet. Hör Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF och Eva Magnusson, förbundschef Finsam samordningsförbundet i Göteborg.