Avloppsvatten

Så ska skiten bli resurs

1:27 min

Mänsklig avföring kan ställa till stora problem om det inte tas om hand på rätt sätt. Men det kan också vara en fantastisk resurs.

Ungefär hälften av all mänsklig avföring globalt tas inte om hand i dag, utan hamnar rakt ut naturen, vilket kan leda till stora problem med förorening och övergödning.

Men avloppsvatten är en oanad och viktigt resurs menar Kim Andersson, senior expert på Stockholm Environment Institute, som är en av författarna bakom en ny bok om avloppsvatten och global hållbarhet som publiceras i dag på Världsvattendagen.

Om vi började tänka kretslopp och använda avloppsvatten som en resurs, skulle en fjärdedel av gödseln vi använder på åkrarna kunna ersättas med mänsklig avföring, menar Kim Andersson.

Han pekar också på ett svenskt forskningsprojekt, där larver kan bli djurfoder.

– Man introducerar larver i komposter med toalettavfall, och sedan käkar de upp avföringen och det sker en nedbrytning samtidigt som larverna växer. Man kan sedan skörda de här larverna och det blir en proteinkälla som kan användas som foder till kycklingar, till grisar och annat. Så i stället för att gå via åkern för att få ut foder kan vi få ut protein direkt från vårt avfall, säger Kim Andersson.

Referens

https://www.sei.org/publications/sanitation-wastewater-management-and-sustainability/