FUSKANKLAGELSER

Så ska Skolverket undvika ett nytt Pisa-haveri

1:48 min
  • Skolverket har fått kraftig kritik efter förra Pisa-undersökningen då elva procent av eleverna i Sverige inte deltog, att jämföra med i genomsnitt fyra procent i de andra länderna.

  • Idag redovisar Skolverket för regeringen hur man ska undvika att samma fel upprepas.

  • Bland annat ska Skolverket ge tydligare instruktioner till skolorna om hur elever ska exkluderas och kräva en högre svarsfrekvens.