VÄXTFÖRÄDLING

Så ska svenska grödor härdas för ett förändrat klimat

1:56 min
  • Klimatförändringar med torka, stormar och skyfall - kan vara förödande för lantbruket. Skördar kan förstöras. med i värsta fall livsmedelsbrist som konsekvens.

  • Därför arbetar nu växtförädlare världen över med att allt snabbare utveckla grödor som anpassas till klimatförändringar.

  • Eva Johansson, professor i växtförädling på SLU, är chef för ett kompetenscentrum där forskare och företag samarbetar för att göra svenska grödor mer klimatanpassade.