KLIMAT

Så ska Svenska kyrkan bli klimatsmart

1:39 min
  • Svenska kyrkan ska ha en klimatneutral verksamhet, det är ett mål som de har satt till 2030. 
  • Bland annat har de avsatt 270 000 kronor som ska användas för att klimatkompensera det här året, samt gälla retroaktivt för förra året. 
  • "Det är väldigt viktigt att man har koll på sin klimatpåverkan", säger Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare på Örebro pastorat.