Så ska Sverige ska förbättra äldreomsorgen

13 min
  • I dag hålls en utfrågning i riksdagens socialutskott om äldreomsorgen.
  • Hur ska bemanningen på särskilda boenden och i hemtjänsten bli tillräckligt bra och samtidigt vara ekonomiskt försvarbar?
  • Hör Mats Thorslund, professor emeritus i gerontologi vid Karolinska institutet och coronakommissionens expert på äldrefrågor och därefter en debatt mellan riksdagsledamöterna i socialutskottet, Dag Larsson (S) och Acko Ankarberg (KD).