Folkkongress i Kina

Så skulle Kina klara ett krig

2:33 min
  • I den nya femårsplanen har Kina ökat sin militära budget. 
  • Man har ögonen på ön Taiwan och bedömare menar att Kina på sikt kan inleda en väpnad konflikt.
  • “Man förbereder sig på att kunna vinna ett kort och högintensivt krig i sitt närområde”, säger David Carlqvist, Sveriges Radios tidigare Kinakorrespondent.
Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Vad har vi fått veta om budgetökningen?

Det som vi vet är att budgeten för nästa år har en ökning med 6,8 procent. Det kan jämföras med ökningen i fjol som var 6,6 procent. Det var ganska väntat – man hade spekulerat i om det skulle bli mindre med tanke på coronapandemin, men nu blir det en liten ökning ändå.

Däremot ska man komma ihåg att siffrorna för Kinas militära utgifter är underrapporterade, det är de flesta överens om. Alla från Pentagon till Sipri menar att Kina egentligen spenderar mer pengar på sitt försvar. Hur mycket är osäkert, men att landet lägger mer än man säger är ganska säkert.

Vad är det man förbereder sig på?

Man förbereder sig på att kunna vinna ett kort, högintensivt krig och högteknologiskt krig i sitt närområde. Därför har man fokuserat på att köpa in avancerat materiel till sin flotta och till sitt flygvapen, avancerade robotar till exempel.

Hur skulle Kina klara ett krig?

Det beror på vem man krigar mot. Kinas militära fokus är i dagsläget Taiwan. På andra sidan kommer Taiwans militär stå, men förmodligen också USA. Då är frågan: kan Kina vinna ett krig mot USA? Det spekulerar man i. Vissa menar att man kan det redan i dag i sitt närområde, även om Kina inte är lika mäktigt som USA globalt sett.

Är det sannolikt att det skulle uppstå en väpnad konflikt?

Många bedömare tror att Kina förr eller senare kommer vilja agera militärt för att ta tillbaka Taiwan. Det är ett uttalat mål som Kina har, man har till och med sagt att man inte utesluter militärt våld för att göra detta.

Det som landets ledning definitivt inte vill är att starta ett sådant krig och förlora det. Analytiker tror att när Kina väl bedömer att de definitivt, eller med väldigt stor sannolikhet kan vinna, så finns det en överhängande risk för att man kommer att agera militärt för att återinlemma Taiwan i Kina.