Sabuni föreslår EU-toppmöte om regler för uteslutning

1:59 min
  • Samtidigt som Pride-veckan inleds i Stockholm drabbas hbtq-personer i EU-landet Ungern av restriktioner som strider mot mänskliga rättigheter.
  • Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni, vill att Sverige använder sitt ordförandeskap i EU 2023 till att ta fram regler för uteslutning av EU-länder som inte följer rättsstatens principer.
  • Att bara stoppa utbetalningar till länder som Ungern och Polen räcker inte, anser L, som menar att reglerna om enhälliga beslut också måste ändras.

– Vi önskar att Sverige tar initiativ, att under vårt ordförandeskap, bjuda in till ett toppmöte för att diskutera hur kommissionen i framtiden ska hantera länder som nedmonterar demokrati och rättsstatens principer, så som Ungern gör i dag, säger Nyamko Sabuni.

Det är Viktor Orbáns Ungern, som i snabb takt nedmonterar demokratiska fri- och rättigheter, som, tillsammans med Polen, står i fokus. Det senaste exemplet i Ungern är en lag som förbjuder hbtq-information till personer under 18 år, sådant som Ungerns regering benämner "könsidentitetsmässiga avvikelser".

– I dag är det start på Stockholm Pride. Vi ska fira och vi ska diskutera hur vi ytterligare kan stärka hbtq-personers rättigheter. Samtidigt som det i ett annat EU-land, så monteras samma minoritets rättigheter ned, det vill säga Ungern. Jag menar att det är viktigt att kommissionen och medlemsstaterna ser till att inga utbetalningar sker till Ungern, till Orbán, varken ur återstartsfonden eller de generella pengarna som delas ut till medlemsstaterna, bör betalas ut, säger Nyamko Sabuni.

Men att skruva åt pengaflödet till länder som Ungern räcker inte. EU måste skapa regler som gör det möjligt att under ordnade former utesluta länder som inte följer demokratins principer. Och att omöjliggöra för andra länder, som också utvecklas i odemokratisk riktning, att hindra sådana uteslutningar.

– Ja, jag tror att pengarna talar sitt tydliga språk. Och sedan ser vi också problem med att de olika typ av beslut som behöver fattas, det innebär ju i det här fallet att två länder, Ungern och Polen, håller varandra om ryggen. De kan fortsätta nedmontera demokratin, de kan nedmontera de mänskliga rättigheterna och samtidigt blockera alla beslut som kommissionen skulle behöva fatta.