Coronapandemin

Saknar resurser för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19

1:12 min
  • Patienter med långvariga symptom efter covid-19 kan remitteras till rehabiliteringsklinik i Sundsvall eller Örnsköldsvik.
  • Regionen har inte tillsatt resurser för den här patientgruppen, som ofta drabbas av trötthet.
  • "Fortsätter vi ha samma inflöde som under våren, finns det risk att det blir undanträngning av andra patientgrupper", säger Petra Meidell, överläkare på rehabiliteringen i Sundsvall.