Renskötsel

Sameby stämmer staten efter renbeteskonflikt

1:17 min
  • Samebyn Ruvhten sijte i västra Härjedalen stämmer nu staten efter en långdragen och komplicerad markkonflikt.
  • Samebyn har haft ett renbetesavtal med privata markägare som bekostades av staten. Men när staten slutade betala avgiften till markägarna valde markägarna i somras att stämma samebyn för uteblivna avgifter. Den stämningen vänder nu samebyn i sin tur mot staten.
  • "Vi hoppas att det leder till att staten går in och betalar", säger Marcus Rensberg, ordförande i Ruvhten sijtes sameby.