Samtal: Vem ska leka med lågstatus-barnen?

10 min
  • En frågespalt i Dagens Nyheter har väckt reaktioner. Det handlar om en sexåring som ringer på hos en klasskamrat och vill leka, men har ett avigt och påstridigt sätt, och vill inte acceptera klasskamratens försök att säga nej. Till sist ingriper klasskamratens förälder, säger hej då, stänger och låser dörren. Men efteråt känns reaktionen olustig.
  • Hör samtal med Åsa Beckman, biträdande kulturchef på DN, och Malin Bergström, barnpsykolog och forskare på Karolinska Institutet.