Kvinnovåld.

Samtalen till mansjouren ökar: ”Mer frustration”

2:11 min
  • Mansjouren, dit bland annat våldsbenägna män kan ringa för att få hjälp att ändra sitt beteende, har sett en markant ökning av antalet samtal under 2020.
  • Även på ATV, Alternativ till våld, som är en metod för behandling av våldsutövare har man sett en tendens till ökning under pandemin, och de väntar sig en större ökning efter pandemin. 
  • "Pandemin stänger dörrar och våldet trivs i slutna rum kan man säga. Jag hoppas och tror att folk kommer kunna söka hjälp så snart som möjligt", säger Dan Rosenqvist, behandlare på ATV i Jönköping.