INTERNETKUNSKAP

Sänkt åldersgräns för att få hjälp av digital hemguide i Östersund

1:24 min
  • Östersunds kommun sänker nu åldersgränsen för att få anlita en digital hemguide till 67 år istället för 80 år. Nytt är också att äldre kan få coachning i telefon- och internetsäkerhet.

  • I två år har servicen funnits med en person som kommer hem och hjälper till med datorn, surfplattan, mobilen eller kanske ett digitalt trygghetslarm.

  • "Det är många som hamnar i situationer som hade kunnat undvikas om de hade haft större kunskap om vad man behöver tänka på när man är ute på nätet", säger Lena Hellberg, enhetschef på Östersunds kommun.