Klimat

Satelliter pekar ut klimatfarliga utsläpp

1:50 min

Satelliter blir allt bättre på att upptäcka lokala utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan. Ett kanadensiskt företag har nu som mål att kunna övervaka varenda utsläppare av metan i hela världen.

Det kanadensiska företaget GHGSat upptäckte nyligen en läcka från ett gasfält i Asien, som de uppmärksammade gasbolaget på. Stéphane Germain, grundare och vd på GHGSat, ser det som ett lyckat exempel på vad sådana satelliter kan användas till.

– För oss är det ett exempel på en stor framgång, och vi är väldigt glada över det, säger Stéphane Germain.

I snart tjugo år har satelliter observerat metan i atmosfären, men på senare tid har möjligheterna att hitta utsläpp av den här osynliga gasen – som snabbt blandas ut i luften – blivit mycket bättre.

De nyaste satelliterna kan urskilja utsläpp med en precision på 25 meter, vilket gör det lättare att utkräva ansvar för dem. För olje- och gasbolagen finns också pengar att tjäna i att ta bättre tillvara på metanet, och flera av dem satsar på den här tekniken.

Satelliternas höga precision kommer till priset av lägre räckvidd, så GHGSat samarbetar bland annat med den Europeiska rymdorganisationen, ESA. ESA:s Tropomi-satellit ger en grov bild av alla metanutsläpp på jorden, och tipsar företaget om var de kan titta närmare någonstans. Så satelliterna kompletterar varandra bra, tycker Michael Buchwitz som jobbar med Tropomi-satelliten på ESA.

– Tropomi och GHGSat kompletterar varandra. Det är väldigt bra, säger Michael Buchwitz.

Nu har även andra företag planer på att skicka upp sådana här metansatelliter. Och Stéphane Germain på GHGSat hoppas ha tio stycken uppe inom några år, för att sätta alla världens utsläppare av klimatfarligt metan på kartan.

– Vårt mål är att övervaka varenda utsläppskälla i hela världen. Det är väldigt ambitiöst, säger Stéphane Germain.