KRIMINELLA NÄTVERK

Satsning har identifierat flera insiders i storbankerna

1:57 min
  • Polismyndigheten och storbankernas samarbete för att komma åt penningtvätt kopplad till organiserad brottslighet, har gett resultat.
  • Man har bland annat identifierat flera personer anställda på bankerna som agerat som insiders, enligt polisen.
  • Kopplingen mellan insiders och organiserad brottslighet är tydlig, enligt Linda H Staaf, chef för Polisens nationella underrättelsetjänst.

I ungefär ett år har Sveriges fem största banker och Polismyndigheten bedrivit ett gemensamt arbete för att komma åt penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

Initiativet, som heter Samlit, bygger på att bankerna och polisen träffas och delar information om till exempel nya brottsupplägg eller misstänkta mönster.

Det här arbetet har resulterat i att man återkommande identifierat insiders inne på storbankerna, personer som agerat kriminellt i samarbete med utomstående personer eller nätverk.

– Vi har kunnat se, när vi tittat närmare i ett antal ärenden där vi samarbetet med bankerna, har vi kunnat upptäcka ett flertal fall, jag skulle säga nästan regelbundet förekommande, att det funnits insiders i bankerna, säger Linda H Staaf, chef för Polisens nationella underrättelsetjänst.

Varken polis eller Bankerna vill närmare gå in på hur många fall det handlar om.

När Encrochat knäcktes av fransk polis förra året fick Polismyndigheten i Sverige ta del av omfattande kommunikation mellan kriminella nätverk. Då kunde man i chattarna se att banktjänstemän var en vanligt förekommande insider.

Deras roll är, enligt polisen, att möjliggöra låneupplägg och använda företag i brottslig verksamhet.

– De är möjliggörare, säger Linda H Staaf.