Karlshamn

Satsning på hotellet och centrala lägenheter

1:16 min
  • En privat satsning på minst 100 miljoner kronor i centrala Karlshamn ska ge mellan 20 och 25 nya lägenheter. Det blir också en satsning på ett så kallat rooftop spa i fastigheten, med utsikt över vattnet, för gästerna på intilliggande Hotel Carlshamn.
  • Det är Karlshamns kommun som tillsammans med fastighetsbolaget Lomma Tegelfabrik har tecknat avtal om utveckling av hotellet och bygga lägenheter.
  • "Vi ser positivt på hur Karlshamns attraktionskraft ökar ytterligare och på att vi får fler bostäder i de centrala delarna av staden", säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Han hoppas att bygget ska påbörjas inom två år.