RASISMEN INOM FOTBOLLEN

Sauda inte välkommen i slöja – fotbollsklubbar särbehandlar barn

  • P4 Dalarnas granskning kan visa att fotbollsklubbar i länet som får bidrag för att främja integration och mångfald istället särbehandlar barn med utländsk bakgrund.
  • Sauda Elmi berättar att hon var tolv år när hon fick veta av en ledare att hon inte var välkommen att spela om hon bar slöja.
  • "Efter det mådde jag skit, jag lägger ner med allt", säger Sauda Elmi.

P4 Dalarna har klandrats av Mediernas Etiknämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Klandret gäller publiceringen ovan ”Sauda inte välkommen – fotbollsklubbar särbehandlar barn” som också sändes den 8 december 2020.

En av de företrädare för fotbollsklubbarna som hörs i ett telefonsamtal i inslaget anmälde publiceringen.

Enligt nämnden har anmälaren blivit utpekad genom att hennes röst går att identifiera och uppgifterna från samtalet var klart negativa för henne. Anmälaren har, enligt nämnden, inte haft en sådan ställning att hon utan vidare kunnat pekas ut för att eventuellt ha särbehandlat någon. P4 Dalarna har heller inte gett anmälaren möjlighet att bemöta uppgifterna på ett lämpligt sätt och P4 Dalarna vidtog inte heller några åtgärder för att nyansera bilden av hennes uttalanden.

Mediernas Etiknämnd anser därför, i likhet med Medieombudsmannen, anmälaren drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada.

Beslutet kan du läsa i dess helhet här:
https://medieombudsmannen.se/beslut/sr-klandras-for-inslag-i-p4-dalarna-angaende-rasism-inom-fotbollen/