BORÅS

SD-politikern: "Måste finnas konsekvenser om man väljer att inte åka hem"

1:56 min
  • I Sverige lever ett stort antal personer som fått avslag på sina asylansökningar men som av olika anledningar heller inte kan tvångsutvisas till länderna de kommer från.
  • Dessa personer har förlorat sina arbetstillstånd och därmed också möjligheten att försörja sig på laglig väg, vilket riskerar att leda till kriminalitet och svartjobb.
  • Hur detta ska hanteras är en fråga som splittrar Sjuhäradspolitiker.