Växjö kommun

Sekretesshandlingar låg kvar i möbel från missbruksvården

0:35 min
  • När en enhet inom missbruksvården i Växjö kommun gjorde sig av med en hurts upptäcktes det att det låg kvar flera år gamla dokument i möbeln om drogtester av klienter.
  • Hurtsen fanns på kommunens möbelcirkel, där möbler kan hämtas och användas av andra kommunala verksamheter, när dokumenten upptäcktes av en slump.
  • I dokumenten som är från 2015 fanns bland annat klienternas personnummer, dock inte några resultat från drogtester. Enligt en anmälan om den här händelsen skulle dokumenten hanterats som sekretessuppgifter och tagits omhand redan 2015, men missats.