KRIGET ISRAEL-HAMAS

Sida: ”Den humanitära situationen i Gaza är fasansfull”

2:04 min
  • 900 000 Gazabor söker skydd i överfulla FN-härbärgen. Samtidigt ställs hjälporganisationer inför stora svårigheter att nå fram till de nödställda, enligt biståndsmyndigheten Sida.

  • Bristen på mat och risken för spridning av livshotande vattenburna sjukdomar blir alltmer överhängande.

  • ”Om inte mat och vatten ökar dramatiskt kommer vi stå inför en akut hungersnöd inom kort”, säger Jakob Wernerman vid Sida.