MILJÖ

Sjöarnas bottenskrap - framtidens gödsel

0:44 min
  • Många sjöar i Sverige är övergödda och det är näringsämnen i sedimenten på sjöarna som kan tas tillvara och användas som gödsel, det visar ett projekt som Länsstyrelsen i Jönköping gjort i sjön Ralången i Aneby kommun.

  • Ralången har muddrats, sedimentet har torkats och spridits om gödsel med god effekt enligt länsstyrelsen.

  • Även om det i nuläget inte är ekonomiskt attraktivt att använda den här metoden kan det bli intressant i framtiden, och ett sätt att minska övergödningen samtidigt som näringen tas till vara, skriver länsstyrelsen.