Miljö

Sjöfarten övergår alltmer till att använda vinden

1:04 min
  • På Mälardalens högskola pågår utveckling av självseglande segelbåtar, som skulle innebära mindre koldioxutsläpp för transporter som sker till sjöss.
  • Det behövs en omställning om sjöfarten ska klara FN:s klimatmål, och det pågår ett sådant arbete.
  • Bland annat tittar man på att använda sig av vinden mer, säger Fredrik Lindgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, och nämner bland annat ett stort projekt i Sverige om att utveckla ett bilfartyg som ska gå på segel.