BREDBAND

Sjuhärad når inte upp till bredbandsmål

1:34 min
  • Trots miljardstöd till kommuner och fiberföreningar genom åren så har inte regeringens mål om att 95% av de svenska hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband uppnåtts.
  • Bollebygd ligger sämst till i Sjuhärad, där har bara 15% av hushållen på landsbygden tillgång till 100 Mbit/s. 
  • Det försvårar för egenföretagaren Hilja Heikkinen som bor på Planen.