Corona

Sjukhusvården mer träffsäker under andra vågen

2:01 min
  • Sjukhusvården av covid19-patienter har blivit bättre när första smittvågen jämförs med den pågående andra vågen.
  • Det är ju medarbetarna som är den överlägset viktigaste resursen, säger överläkaren Martin Magnusson som är medicinsk rådgivare i den östgötska hälso- och sjukvårdens stab.
  • Sjukhuspersonalen har vässat metoderna - samtidigt som de vårdat de svårast sjuka - och vårdtiderna har kortats.

FAKTA

Den 9 mars skrevs länets första patient med covid-19 in på Universitetssjukhuset i Linköping. Den 10 mars lades två patienter in på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Sedan den nya sjukdomen började behandlas på de östgötska sjukhuset har vården blivit mer exakt, enligt Region Östergötland.

Mellan den 9 mars och 30 september, den så kallade första smittvågen, låg patienterna i genomsnitt 9,3 dagar på sjukhus. Av de sjukhusvårdade låg 9,6 procent på en av länets intensivvårdsavdelningar, IVA. De intensivvårdade patienterna låg där i genomsnitt 14,5 dagar. Under de första fyra veckorna avled 37 procent av patienterna på IVA. Under hela den första vågen har sedan dödsfallen minskat och mellan maj och augusti avled endast ett fåtal.

Från den 1 oktober 2020, den pågående andra smittvågen, har patienterna i genomsnitt legat 8,2 dagar på sjukhus. Av de sjukhusvårdade har 7,4 procent hamnat på IVA i länet. De intensivvårdade patienterna har stannat där i genomsnitt 11,8 dagar.

En jämförelse mellan den första och den andra smittvågen visar att färre avlidit mellan oktober och januari än under mars till september.

Källa: Region Östergötland