Inspektionen för vård och omsorg

Sjuksköterska i Kiruna döms för dataintrång – tittade i sex patientjournaler

0:27 min
  • En sjuksköterska i Kiruna som har dömts för uppsåtligt dataintrång kritiseras även av vårdens tillsynsmyndighet, IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
  • Kritiken gäller att sjuksköterskan, utan att ha rätt till det, har tittat i sex patientjournaler.
  • Men med tanke på att brotten begicks för fem år sedan, under 2016, och att sköterskan inte har dömts för något annat görs dock ingen anmälan av IVO till ansvarsnämnden.