REGION NORRBOTTEN

Sjukvården av våldsutsatta ska kartläggas

1:40 min
  • Region Norrbotten ska kartlägga hur sjukvården fungerar för personer som utsätts för våld i nära relation och för personer utsatta för sexuellt våld, det fattade regionstyrelsen beslut om i tisdags.

  • "För vårdpersonal kan det till exempel handla om att alltid ställa frågan, när det finns misstanke om att en person är utsatt för våld av sin partner", säger Linda Frohm, moderat regionråd.

  • I beslutet ingår även att se över behovet av en överenskommelse med kommunerna, för arbetet mot våld i nära relation. Till våren 2022 ska kartläggningen och eventuella förslag till förändringar vara klara.